Reklamační řád

Reklamace se řídí obchodními podmínkami, odstavcem VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. 

Pro uplatnění reklamace využitje formulář, který je přílohou č. 1 Obchodních podmínek.


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  Barefoot-Store, Masarykova 2062,  289 22 Lysá nad Labem

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

Reklamace zboží

Vrácení/výměna zboží