Neohodnoceno

Dirt Protector 400 ml sprej - blokátor špíny - impregnace

Impregnace

Můžeme doručit do:
7.6.2023
Skladem
Kód: 2362
Značka: Collonil
325 Kč
Kategorie: Péče o obuv
Záruka: 2 roky
Dirt Protector 400 ml sprej - blokátor špíny - impregnace
Novinka Tip

Nejnovější vývoj  inspirovaný  karbonovou technologií - blokátor nečistot z produktové řady Carbon s extrémním efektem odpuzujícím špínu, prach a mastnotu. Zároveň dlouhodobě chrání ošetřovaný materiál proti vlhkosti. Inovativní high-tech ochrana zejména bílých a světlých bot, oděvů, kabelek či tašek. Umožňuje prakticky neomezenou ochranu všech druhů materiálů, včetně klima-membrány, jako je Gore-Tex nebo Sympatex. Zachovává prodyšnost a plnou funkčnost klima-mebrán.

 

Dirt Protector je vhodný pro obuv, oděvy, kabelky, tašky, batohy a mnohem více.

Pravidelná aplikace výrazně prodlužuje životnost jednotlivých ošetřených materiálů a usnadňuje jejich čištění. 

Signální slovo: Nebezpečí!

Návod na použití Dirt Protector

Doporučujeme aplikovat ještě před prvním nošením ošetřovaného produktu (obuvi, oděvu,...)!
 
Před použitím dózu dobře protřepejte. Sprej nanášejte v tenké vrstvě, na čistý a suchý povrch, ze vzdálenosti cca 30 cm. Aplikaci provádějte v dobře větraných prostorách. Při aplikaci se na ošetřovaném materiálu nesmí tvořit kapky. Nechte důkladně zaschnout, hladkou useň přeleštěte a broušenou useň zdrsněte. Poté je možné aplikovat další prostředky.   

 

Povinné informace Dirt Protector

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/osetření.
P410+P412 Chraňte pred slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

Bez dostatečného větřání je možný vznik explozivních směsí.

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromátů; uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.